Γενικές Υπηρεσίες

  • Γεύση Ελλάδας στις αγορές του κόσμου από την εταιρεία ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.


Συλλέγουμε προσεκτικά τα καλύτερα από την ελληνική επαρχία και νησιά προϊόντα, φτιαγμένα με γνώση και μεράκι από τους πρεσβευτές της παραγωγής ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα ελληνικά προϊόντα γνωστά στον κόσμο, συλλέξαμε τα πλέον καινοτόμα και ποιοτικά, γνωρίζοντας ότι η Μεσογειακή κουζίνα είναι μια από τις καλύτερες,  υγιεινότερες και πιο διαδεδομένες διατροφές στον κόσμο.

  • Επίσης, πραγματοποιούμε:
  1. Εξαγωγές για λογαριασμό των πελατών μας προς τους πελάτες τους
  2. Παροχή υπηρεσιών τελωνειακού αντιπροσώπου προς τρίτους για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τελωνειακών διαδικασιών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων ή την ένταξή τους σε ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα προϊόντων  τρίτων χωρών και υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
  3. Συντονισμό, διαχείριση και αποστολή εμπορεύματος σε στενή συνεργασία με διεθνείς διαμετακομιστές.
  4. Παροχή υπηρεσιών Logistics, οργάνωσης και αποθήκευσης αποθεμάτων τρίτων σε ιδιόκτητους ή  μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους.
  5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για προϊόντα, ενοποιήσεις φορτώσεων (consolidations) ποικιλίας προϊόντων (τροφίμων, ποτών & καπνικών) από όλη τη χώρα.
  6. Παροχή υπηρεσιών  τελωνειακού συμβούλου.