E-S-G

Environmental – Social - Governance

Περιβάλλον – Κοινωνία - Διακυβέρνηση

Η εταιρεία μας έχει ως πρωταρχική της μέριμνα την συμβολή και την ενεργή της συμμετοχή στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Τηρώντας την φιλοσοφία μας σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ως Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τηρούμαι άρρηκτα τις βασικές αρχές της πολιτικής της εταιρίας μας όπως:

 • Το προσωπικό παρέχει την καλύτερη δυνατή συντονισμένη στήριξη στους πελάτες.
 • Η συμμετοχή του κάθε εταίρου βασίζεται στις αρχές της Πολιτικής της Εταιρείας.
 • Κάθε εταίρος έχει δεσμευτεί όσον αφορά τους Στόχους και τις Πολιτικές της εταιρείας.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από την ηγεσία μέχρι τον τελευταίο στην αλυσίδα εργαζόμενο πρέπει να παρέχουν την καλύτερη συντονισμένη στήριξη σε κάθε πελάτη.
 • Προστασία της ανθρώπινης ζωής και του Περιβάλλοντος.
 • Σταθερή διατήρηση της Εμπιστευτικότητας απέναντι σε όλους τους συνεργάτες μας.
 • Εφαρμογή βέλτιστων Πρακτικών και Μεθοδολογιών Διαχείρισης.
 • Χρήση προηγουμένων Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικών Διαδικασιών για να διευκολύνονται οι προσπάθειες και η επίτευξη των στόχων.
 • Τήρηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών νομικών Υποχρεώσεων και Περιορισμών.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας έχει προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες.

Έχουμε αναρτήσει στο site της εταιρίας:

α) Την φιλοσοφία μας.

β) Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση του αλκοόλ.

γ) Ενημέρωση για την τήρηση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης και Εργασίας Νόμου 2863/2000 που λαμβάνει υπόψιν τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας.

δ) Ενημέρωση συμμόρφωσης της εταιρίας με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού ΕΕ 178/21.02.2002 για  την αναγραφή στα τιμολόγια μας του αριθμού παρτίδας (lot number) ανά προϊόν.

ε) Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή:

 1. Πληροφορημένοι με τις διεθνείς και εθνικές εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά τον εμπορικό κλάδο αλλά και την οικονομία γενικότερα.
 2. Έτοιμοι στον τρόπο διαχείρισης κρίσεων, να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις όταν έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες επιλογές οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την ορθή τους κρίση, την σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν πάντα τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική της εταιρίας.

Στα πλαίσια του κοινωνικού προσανατολισμού μας η εταιρία μας παραδίδει σε εκκλησιαστικούς ναούς εμπορεύματα τα οποία τους είναι χρήσιμα για την προσφορά φαγητών στα συσσίτια τους.

Αποστολή 3 παλετών τροφίμων και υλικών στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Εύβοια.

Η εταιρεία παρείχε την υποστήριξη της στην εκδήλωση «ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος, του Δήμου Οινουσσών, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, της ΕΛΔΕ, του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων.

Η εταιρεία παρείχε την υποστήριξη της στην εκδήλωση «ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ» που τελέστηκε υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ελλάδος, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, της ΕΛΔΑ, του Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων, της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Η εταιρεία μας έχει συμβληθεί με τον Δ.ΥΠ.Α. (Ο.Α.Ε.Δ) & διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα πχ. ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ Π.Χ. Σ.Β.Α.Π. και προβαίνει σε εκπαίδευση – κατάρτιση φοιτητών που θέλουν να ενταχθούν σε εργασία τους οποίους μετά από αξιολόγηση τους προσλαμβάνει.

Έχει υλοποιήσει πρόγραμμα Erasmus με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και “DIVET – Joint Qualifications Exports Specialists via Internet and Social Media” με το Σ.Β.Α.Π.

Επίσης μετά την αλλαγή των Η/Υ της εταιρίας παραχώθηκαν στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 7 τερματικά Η/Υ με τα πληκτρολόγια τους και 6 οθόνες για χρήση στην εκπαίδευση των μαθητών.

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευθύνης

α) Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:

 • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

β) Η Εταιρεία, λόγω και του αντικειμένου - δραστηριότητας της (εμπορική επιχείρηση) δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον κατά την μεταφορά - χρήση και διάθεση των προϊόντων - εμπορευμάτων - υπηρεσιών της.

Παρά ταύτα στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευθύνης, μετάβασης στην πράσινη ανάπτυξη στηρίζοντας και προασπίζοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η εταιρία έχει μεριμνήσει τα παρακάτω:

 • Έχει αντικαταστήσει όλα τα σημεία φωτισμού με λαμπτήρες LED.
 • Στον ανελκυστήρα έχει τοποθετηθεί πίνακας inverter.
 • Όλος ο εξοπλισμός, οθόνες PC, εκτυπωτές και φωτοτυπικά είναι τελευταίας τεχνολογίας με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον άνθρωπο.
 • Πρόσφατα έχει αντικαταστήσει 80% του στόλου της με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (υβριδικά - χαμηλής κατανάλωσης - εκπομπής καυσαερίων).
 • Η εταιρεία κάνει διαχωρισμό των απορριμμάτων της σε διαφορετικούς πλαστικούς κάδους (χαρτικά πράσινος κάδος - πλαστικά μπλε κάδος).
 • Έχει σύμβαση για την ανακύκλωση μπαταριών με την εταιρεία Αφής.
 • Χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα απορρυπαντικά που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Τα TONERS - MEΛΑΝΙΑ από τους printers ανακυκλώνονται.
 • Οι Προμηθευτές μας είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ.
 • Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη (κωδικός 100209404746) στο «Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» (ΦΕΚ 1232 Β 11.4.2012 – Η.Π. 18694/658/Ε.103) και (ΦΕΚ 1827Β 11.9.2007 – 37411/1829/Ε.103) Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009).
 • Αποστολή των φώτο-καταλόγων της εταιρίας με την διαδικτυακή εφαρμογή WeTransfer ώστε να αποφεύγετε η εκτύπωση σε έντυπη μορφή.  Μη εκτύπωση εγγράφων (π.χ. e-mail) όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο με την ένδειξη «σκέψου πριν τυπώσεις».
 • Αλλαγή των αναλωσίμων των εκτυπωτικών μηχανήματων της εταιρίας μόνο όταν η ένδειξη είναι «άδειο» και επιστροφή τους προς ανακύκλωση στην εταιρεία Xerox. 
 • Αλλαγή λαμπτήρων της εταιρίας με led panel για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 
 • Ο κάθε προμηθευτής μας αξιολογείται και εγκρίνεται. Επίσης για να γίνουν αποδεκτοί από την εταιρία μας θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. (του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών) (ν4496/08-11-2017 οδηγία 94/62/Ε.Κ. 29/4/2015 & οδηγία 720/2015 Ε.Κ.). Το Ε.Μ.ΠΑ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση της τήρησης από τους παραγωγούς συσκευασιών και άλλων προϊόντων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ανωτέρω προϊόντων.

Κοινωνική Ευθύνη

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι επιχειρήσεις ως οντότητες είναι συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Επομένως είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να τηρούν δηλαδή τις αρχές και αξίες όπως:

Σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών,

Σεβασμό προς το περιβάλλον και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η εταιρία μας μετά από 48 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο των αλκοολούχων ποτών έχει εντάξει στη φιλοσοφία της τις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναγνωρίσει τους stakeholders (εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες, προμηθευτές, Δημόσιες αρχές) που την περιβάλλουν και είτε επηρεάζονται είτε επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Η εταιρία εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχέση τους με τους μετόχους της εταιρείας, τον CEO (Chief Executive Officer) και το διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρία επιδιώκει την υπεύθυνη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο, με στόχο την αύξηση της αξίας της και τη προστασία των έννομων συμφερόντων όλων των μετόχων της.

Βασικός στόχος είναι να επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, η παρακολούθηση και αποτίμηση των εταιρικών κινδύνων, καθώς και η διαφάνεια των πεπραγμένων της διοίκησης έναντι των μετόχων.

Γενική φιλοσοφία η είναι η λήψη των αποφάσεων από όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα και η δημοκρατική λειτουργία του Διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρία εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μελών, παρέχει ίση πληροφόρηση προς όλους τους εμπλεκομένους ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπλοκής τους, στην διοίκηση της Εταιρίας.

Το Δ.Σ. έχει έγκαιρη πληροφόρηση από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη και τη δημόσια διοίκηση για τις επερχόμενες αλλαγές – τροποποιήσεις όλου του νομικού πλαισίου που αφορά το φάσμα των δραστηριοτήτων της και υποχρεώσεων της.

Έτσι το Δ.Σ. έχει το πλεονέκτημα να προετοιμάζει έγκαιρα την προσαρμογή - συμμόρφωση της εταιρείας σε αυτά.

Αυτή η τακτική λαμβάνεται υπόψιν και εκτιμάται από το σύνολο του προσωπικού το οποίο αποδέχεται τις τροποποιήσεις και συμβάλει στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων προκειμένου η εταιρεία να είναι πάντα εμπρόθεσμη. Δηλαδή έχει καθιερωθεί μια κουλτούρα ΕΚΕ μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων.

Το Δ.Σ της Εταιρίας έχει θεσπίσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων της Εταιρίας με σκοπό την διασφάλιση της επένδυσης των μετόχων και της εταιρικής περιουσίας. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου βασίζεται σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και είναι σχεδιασμένο και παρέχει τις επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική απόδοση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο σε ετήσια βάση σε όλα τα τμήματα της εταιρείας σχετική διαδικασία SOP 170. Την οποία προσκομίζει στο Δ.Σ.

Η Εταιρεία στα πλαίσια πιστοποίησης ως ΑΕΟ (Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας) διαθέτει πιστοποιημένη μηχανογραφική υποδομή (HARD WARE & SOFT WARE) από την Γ.Γ.Π.Σ. η οποία εφαρμόζει υψηλά & αυστηρά πρότυπα και δια λειτουργεί με το Ο.Π.Σ.Τ. της Α.Α.Δ.Ε.

Κανόνες που εφαρμόζει η εταιρία στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η εξής:

Ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό συμβούλιο.

Υπάρχουν ανεξάρτητα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο τα οποία δεν διαθέτουν καθόλου μετοχές της εταιρίας.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Έλεγχος διαβάζει στην ετήσια Γενική Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.

Επιτροπή ελέγχου.

Η εταιρία διαθέτει επιτροπή ελέγχου η οποία αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών.

Παρουσία μελών του Διοικητικού συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.

Στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας και ειδικά στην ετήσια τακτική και απολογιστική Γενική Συνέλευση των μετόχων, παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων.

Η εταιρεία διαθέτει επιτροπή διαχείρισης κινδύνων. Βασική μέριμνα να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κ.λ.π.

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Όλες οι επιτροπές και τα τμήματα υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού συμβουλίου», την οποία συντάσσει το Διοικητικό συμβούλιο και διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έως και 31 Μαΐου και πολύ νωρίτερα από την καταλυτική ημερομηνία (την 10 Σεπτεμβρίου) που ορίζει ο ν4548/18.

Δράση εταιρικής ευθύνης.

Στο σχέδιο ασφάλειας της εταιρείας μας (security plan) περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα. Το σχέδιο ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων και της εφαρμογής τους στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης (Disaster recovery plan and contingency plan) αναφέρεται στα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως της καταστροφής ενός υπολογιστικού κέντρου.

Τα περιστατικά παραβίασης ασφάλειας χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους:

•             Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 1, νοείται ένα πρόβλημα που είτε καθιστά το Πληροφοριακό Σύστημα ανενεργό.

•             Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 2, νοείται ένα πρόβλημα το οποίο υποβιβάζει την απόδοση του Πληροφοριακού Συστήματος ή ουσιαστικά περιορίζει την χρήση του.

•             Πρόβλημα βαθμού σοβαρότητας 3, νοείται ένα πρόβλημα που προκαλεί ελάχιστη επίδραση στην χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας

Η Πολιτική Ορθής Χρήσης & Δεοντολογίας της εταιρείας μας, αφορά στη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφορικής Τεχνολογίας, όπως την πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα και τον ψηφιακό εξοπλισμό, τους προσωπικούς και φορητούς Η/Υ, τους εξυπηρετητές, εκτυπωτές, σαρωτές, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και εφαρμογές δικτύου και διαδικτύου, τις βάσεις δεδομένων και λοιπά πληροφοριακά συστήματα, τις ηλεκτρονικές σελίδες, το τηλεφωνικό δίκτυο και τις συσκευές του, το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Σχέδιο ασφαλείας Η/Υ (security plan)

Στο σχέδιο ασφάλειας της εταιρείας μας (security plan) περιγράφονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση τους, καθώς και τα αναγκαία διοικητικά και οργανωτικά μέτρα. Το σχέδιο ασφάλειας υπόκειται σε τακτικές επισκοπήσεις και αναθεωρήσεις, δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων και της εφαρμογής τους στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων.

Με βάση τα παραπάνω μέτρα και τα σχέδια ασφαλείας έχουμε πιστοποιηθεί με το ISO 27001 (ΙΤ Information Management System).

H εταιρεία διαθέτει σύστημα Whistle – Blower και στο άρθρο 9 παράγραφος 14 του κανονισμού της εταιρεία προβλέπεται ότι:

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο είτε εγγράφως είτε προφορικά επώνυμα είτε ανώνυμα στον Συντονιστή Συμμόρφωσης οποιαδήποτε υποψία έχουν για παραβίαση των όρων του άρθρου 100Γ του ν2960/01 και της Κ.Υ.Α.ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 21-5-18  ΦΕΚ 1813 (περί δέουσας επιμέλειας), καθώς και της πολιτικής των διαδικασιών που προβλέπονται από την εν λόγω Α.Υ.Ο. από κάποιον άλλον υπάλληλο (συνάδελφο) ή εγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή.

Τέλος η εταιρεία εφαρμόζει ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ όσο αναφορά τους πελάτες - προμηθευτές της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. γ, αρ. 9 ΔΣΤΕΠ 1075428/18 Κ.Υ.Α. και της ΔΣΤΕΠ Δ 1008427/15.1.2020 εγκυκλίου.