Εργασιακό περιβάλλονΦΡΟΝΤΙΔΑ

 • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρία μας. Παρέχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και οργανώνουμε ανάλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως την εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικό επιστήμονα σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς για τον τρόπο εκκένωσης του κτιρίου με ασφαλή τρόπο.
 • Χορηγούμε  δάνεια στους εργαζομένους όταν το αιτηθούν, τηρώντας  τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
 • Η εταιρία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον όσων αφορά οικογενειακά, οικονομικά και προβλήματα υγείας των εργαζομένων της δίνοντας οικονομικές ενισχύσεις και άδειες άνευ αποδοχών εφόσον ζητηθούν για μεγάλα διαστήματα.
 • Στην εταιρία μας βρίσκουμε τρόπους να βρεθούμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός εταιρίας και το αντίτιμο για το φλουρί είναι ένα σεβαστό χρηματικό ποσό.
 • Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δίδονται σε όλους τους εργαζόμενους σε συσκευασίες δώρου προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η εταιρία μας.
 • Με την συνεχή βελτίωση της μηχανογραφικής υποδομής  (software) της εταιρίας δημιουργείται αίσθημα φιλικό και  ασφάλειας ως προς τους χρήστες.
 • Η εταιρία σε τακτική βάση εκσυγχρονίζει τον μηχανογραφικό της εξοπλισμό προκειμένου να βελτιώσει την ταχύτητα και να μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις του στους χρήστες  ενώ παράλληλα προβαίνει σε αντικατάσταση παραδοσιακού φωτισμού με LED νέας γενιάς δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες εργασίας.


ΕΜΠΝΕΥΣΗ  -  ΕΜΨΥΧΩΣΗ

Υποστηρίζουμε τη μοναδικότητα ενισχύοντας τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που μπορούν να μετατρέψουν έναν εταιρικό στόχο σε προσωπικό κίνητρο.

 • Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις ίσες ευκαιρίες και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας για να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά αλλά και για να αποτελέσουν αναπόσπαστα μέλη της επιτυχημένης πορείας μας.
 • Κάθε τέλος χρόνου όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας αξιολογούνται. Οι εργαζόμενοι βαθμολογούνται για τις γνώσεις τους, την ικανότητα τους, την εργατικότητα τους, την αποτελεσματικότητα τους, την προθυμία τους, το πνεύμα συνεργασίας που τους διέπει, την εν γένει συμπεριφορά τους και την πίστη τους στην εταιρία.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ως οικογενειακή επιχείρηση έχει δημιουργήσει περιβάλλον εργασίας με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας και πίστη στην δύναμη της ομαδικότητας.

 •  Στην εταιρία μας δεν παρατηρείται συχνή κινητικότητα προσωπικού. Οι εργαζόμενοι συνήθως παραμένουν επί πολλά έτη και σε πολλές περιπτώσεις συνταξιοδοτούνται από αυτήν. Το οικογενειακό κλίμα και το αίσθημα ασφάλειας είναι διάχυτα στην εταιρία μας.
 • Λόγω της φύσης των προϊόντων που εμπορευόμαστε αλλά και της συνεχούς προσπάθειας μας να εξελισσόμαστε και να ανακαλύπτουμε νέα premium προϊόντα προχωρούμε σε γευστικές δοκιμές στις οποίες παίρνουν μέρος και εξιδεικευμένοι  εργαζόμενοι του  αρμόδιου τμήματος της εταιρίας, δοκιμάζοντας – βαθμολογώντας και σχολιάζοντας τα νέα είδη. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν την δυνατότητα να προτείνουν τρόπους προώθησης των νέων προϊόντων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Η διοίκηση ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους άμεσα για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στην εταιρία ή για οτιδήποτε καινούργιο αφορά την εταιρία.
 • Επενδύοντας στην ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων είμαστε ανοιχτοί στα προβλήματα και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας προσπαθώντας πάντα να δώσουμε λύση όπου είναι δυνατόν.
 • Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται η καθιερωμένη συνάντηση εργαζομένων και διοίκησης με σκοπό την ενημέρωση, συζήτηση για την πορεία των τμημάτων και παράλληλα θέτονται οι στόχοι και αναλύονται οι τρόποι αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
 • Παροτρύνουμε την εσωτερική επικοινωνία προς όλα τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις προσπαθώντας πάντα να υπάρχει γρήγορη και έγκυρη γνώση των νέων δεδομένων της συνεχούς εξελισσόμενης αγοράς, του νομικού πλαισίου αλλά και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο κινούμαστε.


AΝΑΠΤΥΞΗ -  ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Η αξία της εκπαίδευσης αποτελεί θεμέλιο λίθο για την εταιρία μας. Η συνεχής ενημέρωση γύρω από το αντικείμενο της δουλειάς μας είναι η κινητήριος δύναμη για πρόοδο.

 • Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται για την ατομική τους εκπαίδευση ανάλογα με το αντικείμενο δουλειάς τους. Επίσης η εταιρία αν χρειαστεί παρέχει ειδικές άδειες και μείωση ωραρίου σε περίοδο εξετάσεων ή παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
 • Οργανώνονται συστηματικά σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης επί του εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου  και παρέχεται επαγγελματική καθοδήγηση ανάλογα με το αντικείμενο κάθε τμήματος.
 • Επίσης η εταιρία φροντίζει να βελτιώνει τις γνώσεις των υπαλλήλων παρέχοντας τους την δυνατότητα παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων εκτός της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνονται για τις οικονομικές εξελίξεις, νέα νομοσχέδια, καινούργιες τακτικές απαραίτητα εργαλεία για την εύρυθμή απόδοσή τους στα καθήκοντά τους.