1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H πολιτική της Mavrikos Imports SA, είναι να σέβεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών οι οποίοι επισκέπτονται το εταιρικό της Site. Αυτό το κείμενο θα σας πληροφορήσει για τους τρόπους με τους οποίους χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε για εσάς, από την επίσκεψη σας στο Site της Mavrikos Imports SA.  Παρότι έχετε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του Site μας χωρίς να υποβάλετε κάποια προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν μερικές περιοχές στις οποίες ζητούνται τέτοιες πληροφορίες από εσάς, για παράδειγμα όπως όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας. Η πολιτική μας, υπαγορεύει, να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για εσωτερική χρήση και να μην τις γνωστοποιούμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Εάν όμως ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Mavrikos Imports SA , μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες στους συνεργάτες μας και στους υπαλλήλους μας, για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Όταν επισκέπτεστε το Site μας, o web server μας αυτόματα καταγράφει το domain από το οποίο προέρχεστε και τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε. Αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε και τα αναλύουμε για την δημιουργία στατιστικών στοιχείων που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα πως χρησιμοποιείται το Site μας και πως θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε. Δυστυχώς, καμία υποβολή δεδομένων μέσω του Internet δεν είναι εγγυημένα ασφαλής, συνεπώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας μας υποβάλετε. Το Site της Mavrikos Imports SA πιθανόν να περιέχει links σε Sites τρίτων εταιρειών. Δεν επιθεωρούμε και δεν ελέγχουμε αυτά τα Sites και συνεπώς σας προτείνουμε να επιθεωρήσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθενός από αυτά.

Οι εφαρμογές  και οι τηρούμενες διαδικασίες της Mavrikos Imports SA,  είναι δομικά συμβατές με τους Κανόνες του GDPR και είναι έτοιμες να καλύψουν με αξιοπιστία τις πολύ σημαντικές απαιτήσεις του.


Τέλος, για κάθε αίτημα άσκησης δικαιώματος σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά μέσω email στο privacy policy privacy@mavrikosimports.gr

Στο πλαίσιο κατοχής της άδειας ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας ασφάλειας και προστασίας (AEOF)  και της άδειας απλοποιημένων διαδικασιών εξαγωγής με εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις, η εταιρεία μας πληροί μεταξύ άλλων κριτηρίων:

 1. Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και μεταφορικών καταχωρήσεων (άρθρα UCC 39β, ΙΑ 25)
 2. Ικανοποιητικό αυτοματοποιημένο, λογιστικό, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και μεταφορικών καταχωρήσεων.

τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)  του Υπ. Οικονομικών.

2. Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για την Mavrikos Imports SA. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών από το site μας, το λογιστήριο και το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας.

Το http://www.mavrikosimports.gr  ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Εισαγωγαί Μαυρίκος ΑΕ Εμπόριον Αντιπροσωπείαι » που εδρεύει στα Καμίνια Πειραιάς, οδός Νάξου 7 (αποθήκη) + Κύθνου 40 (γραφεία), Τ.Κ. 18541, με Α.Φ.Μ 094047465 (εφεξής «Εταιρεία») και η διεύθυνση email του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι: privacy policy privacy@mavrikosimports.gr

Η καταχώρηση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η χρήση , η μεταβολή, η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας που προκύπτουν από την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (προϊόντα, ποσότητας, τιμές, κ.τλ.), υπόκειται στους όρους της παρούσας, στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας 2016/679 - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο ή/και χρησιμοποιείτε το Site μας προστατεύεστε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να εξετάζετε το εν λόγω κείμενο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτήν.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνικώς στο 2104813064 εσωτ. 111 ή αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy policy privacy@mavrikosimports.gr .

3. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Εταιρεία μας , για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών/πελατών της, των χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων και των εφαρμογών της (Apps). Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Στην παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται:

 • Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ορισμοί  Κανονισμού
 • Μέτρα Ασφαλείας
 • Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Με ποιο τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Εταιρεία μας και πόσο τα τηρεί
 • Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους
 • Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας
 • Πρόσβαση στα δεδομένα
 • Google Analytics
 • Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων
 • Περίοδος τήρησης αρχείων
 • Ιδιωτικότητα Παιδιών 
 • Άσκηση των δικαιωμάτων σας
 • Cookies
 • Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.ά.

5. Ορισμοί Κανονισμού

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

6. Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών/πελατών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

7. Τρόπος συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση, την εταιρεία εργασίας του. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του site και οι υποψήφιοι πελάτες/πελάτες της Εταιρείας μας ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας.

8. Με ποιο τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα και πόσο τα διατηρεί

Τα Δεδομένα τα αντλεί η Εταιρεία μας από εσάς τους ίδιους:

 • από την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας αν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας
 • με την συμπλήρωση του Δελτίου Συναίνεσης Επικοινωνίας ή συμφωνίας συνεργασίας  του τμήματος πωλήσεων της Εταιρείας, όπου ο Υποψήφιος – ενδιαφερόμενος για συνεργασία ή ο πελάτης (λογαριασμός) συναινεί στην καταχώρηση των στοιχείων του στο πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας μας , με σκοπό την ενημέρωσή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής.
 • από την τηλεφωνική επικοινωνία σας, σε περίπτωση που ζητήσετε ενημέρωση για κάποια υπηρεσία ή προϊόν μας αυτοβούλως

Η Εταιρεία μας υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, τιμολόγια, και λοιπή αλληλογραφία) για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση σας ή λαμβάνετε εν γένει υπηρεσίες  - προϊόντα από τη Εταιρεία μας και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του πελάτη ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Εταιρεία μας οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία (ν. 4308/14).

9. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 • για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή
 • προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή
 • για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή
 • για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων, ή άλλων φυσικών προσώπων, ιδίως, όταν πρόκειται να παρέχει, στις αρμόδιες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, όπως στις διωκτικές αρχές, ή
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή
 • όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, απευθείας εμπορικής προώθησης και εν γένει εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας μας, ή
 • καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχετε ειδικώς αιτηθεί.

Στο ως άνω πλαίσιο:

 1. Η Εταιρεία μας λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε. Η Εταιρεία μας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον πελάτη εκτέλεση της σύμβασης του, αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας μας, προς όφελος των πελατών της. Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, η Εταιρεία  μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους-οφέλους της καταναλωτικής σας δαπάνης.
 2. Η Εταιρεία μας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες τελωνειακές, αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές, ΕΦΕΤ και άλλες αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών μας (π.χ. ανάρμοστη χρήση site).

10. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία μας δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τρίτες αξιόπιστες εταιρείες, στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας προς το σκοπό της λειτουργίας της Εταιρείας μας , την επεξεργασία, πληρωμή και αποστολή των παραγγελιών σας και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά τηρούν τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών και ενεργούν υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

11. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

Η Εταιρεία μας επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή. Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (SSL/TLS Certificate), δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 • Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με αυτά. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Έλεγχος βαθμού της προσβασιμότητας των χρηστών της εφαρμογής όπως έχουν ορισθεί και προσαρμοσθεί από τον καθορισμένο Διαχειριστή της εκάστοτε εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό στις εφαρμογές της Mavrikos Imports έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα:

 1. Χρήση ασφαλούς κωδικού πρόσβασης, ώστε να πληροί το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας. Οι εφαρμογές εμπλουτίζονται με τη δυνατότητα ορισμού Πολιτικής Ασφάλειας, όπου ο DPO
 2. μπορεί να ορίσει όσα Password Policies επιθυμεί και να τα συνδέσει με τους χρήστες, καθώς επίσης την πολυπλοκότητα των κωδικών.
 3. Περιοδική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης. Το χρονικό διάστημα αλλαγής των κωδικών πρόσβασης ορίζεται ως παράμετρος της Πολιτικής Ασφάλειας.
 4. Κρυπτογραφημένη αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης (passwords) στη βάση Δεδομένων.
 5.  Ο ορισμός επιτρεπτού χρόνου αδράνειας χρήσης εφαρμογής, μετά την παρέλευση του οποίου, χωρίς δραστηριότητα του χρήστη, το πρόγραμμα ζητάει επιβεβαίωση μέσω κωδικού για τη συνέχιση της λειτουργίας.
 6.  Σαφείς ρόλοι για όλους τους χρήστες, με ειδικά δικαιώματα ανά χρήστη που ορίζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
 • Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Ειδικά δε για την συγκατάθεση σας στη λήψη ενημερωτικών/διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω της αποστολής των Newsletters, ο συνεργάτης/υποψήφιος πελάτης (ενδιαφερόμενος) /πελάτης (λογαριασμός) μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της λήψης των εν λόγω μηνυμάτων οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ή για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy policy privacy@mavrikosimports.gr  ή στο τηλ.: +302104813064, εσωτ. 111.

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντά σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

12. Πρόσβαση στα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

13. Google Analytics

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

14. Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων

Οι ιστοσελίδες της Εταιρείας μας μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook

Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοτόπων της Mavrikos Imports SA. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την εφαρμογή.  Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

15. Περίοδος τήρησης αρχείων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φυλάσσονται από εμάς όσο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε την ζητούμενη υπηρεσία. Εάν η Εταιρεία μας  δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθεί με τις συμβατικές ή νομικές της υποχρεώσεις, θα διαγραφούν από τα συστήματά της ή θα γίνουν ανώνυμα, έτσι ώστε η αναγνώριση τους να μην είναι δυνατή, εκτός εάν η Εταιρεία μας πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων, γιατί θα πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπορική ή τη φορολογική νομοθεσία που μπορεί κατ’ αρχήν να είναι 6 έως 10 έτη ή, εάν κατά τη διάρκεια των νόμιμων περιόδων παραγραφής, οι οποίες είναι τακτικά 3 έτη έως 30 χρόνια - τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να εξασφαλίζονται).

16. Ιδιωτικότητα Παιδιών

Η Εταιρεία μας αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών.

17. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρεία μας , άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

 1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
 2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
 3. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 4. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 5. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
 6. δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε  στο email: privacy policy privacy@mavrikosimports.gr

Η Εταιρεία μας θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία μας  θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) , καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την Εταιρεία μας ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

18. Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης με σκοπό να σας προσφέρουμε αποτελεσματικότερη λειτουργικότητα και πιο χρήσιμη πληροφόρηση.

 • Τι είναι τα cookies

  Τα cookies είναι μικρά κείμενα αποτελούμενα συνήθως από γράμματα και αριθμούς, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή / συσκευή κάθε επισκέπτη / χρήστη μέσω των φυλλομετρητών (browsers) π.χ. Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer κ.τ.λ. και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής του, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης, καθώς και για τις στατιστικές μας αναλύσεις που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

  Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από αυτές τις πληροφορίες. Παρόλα αυτά, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ώστε να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 • Τύποι cookies

  • Session cookies
   Τα session cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στις περιοχές όπου απαιτείται πιστοποίηση και να χρησιμοποιήσετε το καλάθι αγοράς, όπου αυτό παρέχεται. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

  • Cookies Επιδόσεων
   Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, λόγου χάρη, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

  • Cookies Λειτουργικότητας
   Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να “θυμάται” τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα, την διεύθυνση ή την περιοχή του, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως, για παράδειγμα, προβολή ενός βίντεο. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποια από τα περιεχόμενά του.

19. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας , τηλεφωνικώς στο 2104813064 εσωτ. 111 ή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: privacy policy privacy@mavrikosimports.gr


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων