Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και Επικοινωνίας

 Η εταιρία μας  στο πλαίσιο προβολής – προώθησης – διαφήμισης των προϊόντων της λαμβάνει υπόψιν  τον  Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας που προβλέπεται από τον Ν.2863/2000   ΦΕΚ Α262/29/00 ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί για την προώθηση των προϊόντων μας (κατάλογοι, ηλεκτρονικά μέσα, site, fb, you tube,   αφίσες, προωθητικό υλικό κ.α.).

Η μέθοδος   προβολής των προϊόντων μας είναι

  • Νόμιμη, ευπρεπής, έντιμη, αληθής και σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και της σωστής συναλλακτικής πρακτικής
  • Δημιουργείται με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και βασίζεται στις αρχές της καλής πίστης
  • Είναι ηθική και δεν υποτιμά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.