Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και Επικοινωνίας

Η εταιρία μας στο πλαίσιο προβολής – προώθησης – διαφήμισης των προϊόντων της λαμβάνει υπόψιν τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης και Επικοινωνίας που προβλέπεται από τον Ν.2863/2000 ΦΕΚ Α262/29/00 ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί για την προώθηση των προϊόντων μας (κατάλογοι, ηλεκτρονικά μέσα, site, Facebook, Youtube, αφίσες, προωθητικό υλικό κ.α.).

Η μέθοδος προβολής των προϊόντων μας είναι:

  • Νόμιμη, ευπρεπής, έντιμη, αληθής και σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και της σωστής συναλλακτικής πρακτικής.
  • Δημιουργείται με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και βασίζεται στις αρχές της καλής πίστης.
  • Είναι ηθική και δεν υποτιμά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα.