Καθετοποιημένη Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Food and Beverages Logistics

Η ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε., με έδρα τον Πειραιά, δραστηριοποιείται από το 1975 στην Καθετοποιημένη Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Food and Beverages Logistics, Ελληνικών & Διεθνών Τροφίμων.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες Logistics, με υπεύθυνη υποστήριξη:

 • Ελεύθερων εμπορευμάτων και προϊόντων Ε.Φ.Κ.
 • Συλλογή και από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού.
 • Ηλεκτρονική Παραλαβή – Καταμέτρηση – Καταγραφή.
 • Αποθήκευση.
 • Μηχανογραφική διαχείριση εμπορευμάτων κατά FIFO.
 • Ιχνηλασιμότητα – Ανιχνευσιμότητα.
 • Ολοκλήρωση της παραγγελίας (picking) ανά πελάτη.
 • Υπηρεσίες κατάταξης επισήμανσης αλκοολούχων ποτών, Κανονισμός 789/19.&1169/11.
 • Επικόλληση των ενδείξεων που προβλέπονται από Εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία άλλου κράτους μέλους ή 3ης χώρας.
 • Φόρτωση των προς διακίνηση εμπορευμάτων σε ιδιότητα ΦΙΧ.
 • Έκδοση φορολογικών παραστατικών – υποβολή τελωνειακών παραστατικών (e-DE + Ε.Δ.Ε.).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη πελατών.
 • Παροχή υπηρεσιών Τελωνειακού Αντιπροσώπου προς τρίτους για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τελωνειακών διαδικασιών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων ή της ένταξή τους σε ανασταλτικά τελωνειακά καθεστώτα προϊόντων τρίτων χωρών και υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
 • Παροχή υπηρεσιών Τελωνειακού Συμβούλου.

Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που διαθέτουν παράλληλα ψυχόμενους αποθηκευτικούς χώρους, (στους οποίους μπορούν να αποθηκεύονται και προϊόντα ΕΦΚ) παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα όχι μόνο της αποθήκευσης, αλλά και ολοκληρωμένης διαχείρισης των προϊόντων τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Σκοπός μας είναι η επιτυχημένη εξωστρέφεια και η ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου των πελατών μας. H ποιότητα και η αξιοπιστία αποτελεί την βάση όλων των ενεργειών μας. Με γνώμονα τη φιλοσοφία της απόλυτης εξυπηρέτησης των πελατών και στο πλαίσιο των ενεργειών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής οι οποίες δίνουν στους πελάτες μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να έχουν έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση (δια λειτουργικότητα μηχανογραφικών συστημάτων) για την παρακολούθηση των εμπορευμάτων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους αποθηκευτικούς μας χώρους. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ευελιξία μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εμπορίου, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση σε:

 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Ασφάλειας Τροφίμων HACCP
 • AΕOF Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα
 • Απλοποιημένων Διατυπώσεων Εξαγωγής και για προϊόντα σε ΕΦΚ
 • Τελωνειακής επάρκειας

αποτελούν την εγγύηση ότι οι υπηρεσίες μας είναι αυτό που κάθε πελάτης χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να διεισδύσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά.