Καθετοποιημένη παροχή Oλοκληρωμένων Υπηρεσιών Food and Beverages Logistics

Η Εισαγωγαί Μαυρίκος ΑΕ, με έδρα τον Πειραιά, δραστηριοποιείται από το 1975 στην καθετοποιημένη παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Food and Beverages Logistics, Ελληνικών & Διεθνών Τροφίμων.

Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες:

 • Logistics ελεύθερων εμπορευμάτων και Ε.Φ.Κ. με υπεύθυνη υποστήριξη
 • Συλλογή και από τις εγκαταστάσεις του  παραγωγού
 • Ηλεκτρονική Παραλαβή - Καταμέτρηση - Καταγραφή
 • Αποθήκευση
 • Μηχανογραφική διαχείριση εμπορευμάτων κατά FIFO
 • Ιχνηλασιμότητα – ανιχνευσημότητα
 • Ολοκλήρωση της παραγγελίας (picking) ανά πελάτη
 • Επικόλληση των ενδείξεων που προβλέπονται από Εθνική νομοθεσία ή νομοθεσία άλλου κράτους μέλους ή 3χώρας.
 • Φόρτωση των προς διακίνηση εμπορευμάτων σε ιδιόκτητα ΦΙΧ.
 • Έκδοση φορολογικών παραστατικών –  υποβολή τελωνειακών παραστατικών (e-DE + E.Δ.Ε.).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη πελατών .

Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που διαθέτουν παράλληλα ψυχόμενους αποθηκευτικούς χώρους, (στους οποίους μπορούν να αποθηκεύονται και προϊόντα ΕΦΚ) παρέχοντας στους πελάτες τη δυνατότητα όχι μόνο της αποθήκευσης, αλλά  και ολοκληρωμένης διαχείρισης των προϊόντων τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Η συμβολή μας τόσο στην επιτυχημένη εξωστρέφεια όσο και στην ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου των πελατών της είναι και δικός μας σκοπός. Σ’ εμάς η ποιότητα και η αξιοπιστία είναι κάτι περισσότερο από μια απλή υπόσχεση. Είναι η βάση όλων των ενεργειών μας. Με γνώμονα τη φιλοσοφία της απόλυτης εξυπηρέτησης των πελατών της και στο πλαίσιο των ενεργειών για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής οι οποίες δίνουν στους πελάτες της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να έχουν έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση για την παρακολούθηση των εμπορευμάτων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ευελιξία μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του σύγχρονου εμπορίου, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση σε:

 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008
 • Ασφάλειας Τροφίμων HACCP,
 • AΕOF Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Απλουστευμένων Διαδικασιών & Ασφάλειας και Προστασίας),
 • Απλοποιημένων Διατυπώσεων Εξαγωγής και για προϊόντα σε ΕΦΚ, Τελωνειακής επάρκειας  αποτελούν την εγγύηση ότι οι υπηρεσίες μας είναι το πλήρες πακέτο που κάθε πελάτης χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να διεισδύσει στην εγχώρια και διεθνή αγορά.